[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Strippa exe-filerJonas Jacobsson:

> Någon som på rak arm känner till en metod för att strippa exe-filer
> (och ev. annat) direkt när de anländer via mail?

MIMEDefang <URL:http://www.roaringpenguin.com/products/mimedefang/> har
brukar rekommenderas för ändamålet.

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.Reply to: