[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Strippa exe-filerPröva J.Hardin Sanitizer - enkel och fungerar bra
On Wed, 15 Oct 2003, Jonas Jacobsson wrote:

> Någon som på rak arm känner till en metod för att strippa
> exe-filer (och ev. annat) direkt när de anländer via mail?
> Jag kör Exim 3.x och Cyrus-imap.
>
> Hittade ett pythonprogg som enligt doc:en ska gå att använda
> som exim transport. Men hur slår jag ihop den med min befintliga?
> Jag vill alltså att alla ankommande mail ska strippas på sina
> bifogade exe-filer.
>
> Befintlig config
> ----------------
> local_delivery_cyrus:
>   driver = pipe
>   command = "/usr/sbin/cyrdeliver -- ${local_part}"
>   user = cyrus
>   group = mail
>   return_output
>   log_output
>   prefix = ""
>
> Pythonproggets förslag
> ----------------------
>   remote_smtp:
>   driver = smtp
>   .
>   .
>   .
>   transport_filter = /etc/exim-filter-mime.py application
>
>
> --
> "The light that burns twice as bright burns half as long
>  - and you have burned so very, very brightly, Roy."
>                  - Tyrell, Blade Runner
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>Reply to: