[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Webbkalender.Någon som vet någon Webbkalender som man sedan kan synca med Outlook och
Evolution? 

Mozillas "Calendar" ska kunna göra det här på något smutt sätt via webDAV,
men har inte testat den än. Det kanske finns andra lösningar, eller
liknande?


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: