[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Procmailrc var "Mängder av skräpbrev"On Thu, Oct 09, 2003 at 11:21:44PM +0200, lasse wrote:
> Jepp du har helt rätt! :) och det är bara en enkel lösning för att 

Jag tycker inte det är rätt metod att använda, men nu när du valt det
bör du i alla fall kika på procmailrc(5) och procmailex(5). T.ex:

   If the regular expression contains `^TO_' it will be substituted by
   `(^((Original-)?(Resent-)?(To|Cc|Bcc)|(X-Envelope
   |Apparently(-Resent)?)-To):(.*[^-a-zA-Z0-9_.])?)', which should catch
   all destination specifications containing a specific address.

   If the regular expression contains `^TO' it will be substituted by
   `(^((Original-)?(Resent-)?(To|Cc|Bcc)|(X-Envelope
   |Apparently(-Resent)?)-To):(.*[^a-zA-Z])?)', which should catch all
   destination specifications containing a specific word.

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228Reply to: