[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mängder av skräpbrevOn Thu, Oct 09, 2003 at 06:30:37PM +0200, lasse wrote:
> Tommy Dugandzic wrote:
> 
> >On Mon, 22 Sep 2003, Thomas Sjögren wrote:
> >ett grymt enlet sätt att filtera grovt är att göra typ
> >
> i .procmailrc
> 0:
> *^To:.*username@host
> mbox
> 
> 
> Då filtreras alla mail bort som INTE har dig i To
> Du måste dock lägga upp ett liknande filter för varje lista du är med i 
> åxå...

En varning bara, om du bara står med i CC: så kommer e-posten inte fram
till dig (så lasse om du har reglen så får du detta brev bara från
listan och inte i cc :-). Därtill kommer fallet med bcc: som inte kommer
att synas alls i headers när det kommer fram till dig.

Filtrering är svårt så något grymt enkelt sätt finns nog inte :-(

/jp
-- 
 jens persson     #     Syntactic sugar causes cancer of the
 <jens@persson.cx>  #                  semicolon.
 Mäster Olofsväg 24  #          -- Epigrams in Programming,
 S-224 66 LUND;SWEDEN #       	     ACM SIGPLAN Sept. 1982Reply to: