[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: client for ms-exchangeOn Wed, 01 Oct 2003 [12:45],
  lasse (lasse@st0kk.com) wrote:

> Hej folket!
> 
> Jag sitter pa jobbet och funderar om det inte finns nagon mojlighet att kora
> nagon client under linux for att komma at en exchangeserver?
> 
> jag har hort att nagra lyckats kora mutt mot exchange men inte hur dom gjort for att det ska lyckas.
> jag ar bara ute efter mail, inte kalenderfunktionen. forutom om det ar enkelt.

Är det bara mailen du vill åt kan du poppa eller imapa mot
exchangeservern (om nu det tillåts). Annars är det inte mycket mer att
göra än att köra Ximian Evoultion och köpa dess Connector för en billig
penning.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: