[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Flytta /usr till annan partitionOn Wed, Oct 01, 2003 at 11:12:58AM +0200, Claes Wallin wrote:
> Peter Carlsson wrote:
> >cd /usr
> >tar cf - . | (cd /mnt/usr; tar xvf - )
> 
> Lite tarparameterdropping:
>  "f -" är onödigt, stdout/in är default om
>  man inte anger någon fil, alltså:

Har GNU fucket upp ett klommado till? Normalt och historist sätt har
alltid /dev/rst0 varit default. Lite i alla fall inte på stdout om det
skall fungera i mer än någon linux version.

>  # tar c .|(cd /mnt/usr; tar xv)
>  eller så kan man till och med slänga in -C för att byta katalog:

Fler nya GNU flaggor som may or not may work. Lär dig posix grunden och
jobba med det så klarar du alla Unix system.

> Ja, nu har du ingen /usr... Annars såg det la bra ut. Och reboot är 
> overkill. init 1 på sin höjd, men inte ens det ska vara nödvändigt när 
> du flyttar /usr. Flyttar man /var är det lite känsligare, om man inte 
> vill riskera att programmen skriver i fel loggar och så.

Jag bootar alltid om efter viktiga om ändringar i filsystemet.
Anledningen, om något blivit fel i t.ex. fstab så vill jag vete att
systemet kommer up som det skall. Om detg inte gör det har man mycket
större problem i framtiden...

-- 
   o_  Anders Arnholm,        HiQ - Consultant
 o/ /\  anders@arnholm.nu       Phone : +46-703-160969
/|_, \\  http://anders.arnholm.nu/   http://www.hiq.se
/
`

Attachment: pgpDBOMNp0Hw4.pgp
Description: PGP signature


Reply to: