[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: client for ms-exchangeOn Wed, Oct 01, 2003 at 12:45 CEST, 
	 lasse <lasse@st0kk.com> wrote:
> Hej folket!

Hejsan,
  
> Jag sitter pa jobbet och funderar om det inte finns nagon mojlighet
> att kora nagon client under linux for att komma at en exchangeserver?

Enkelt. Kör IMAP mot Exchange-server. Det förutsätter givetvis att
administratören har slagit på IMAP. Fungerar rakt av.

> jag har hort att nagra lyckats kora mutt mot exchange men inte hur dom
> gjort for att det ska lyckas.  jag ar bara ute efter mail, inte
> kalenderfunktionen. forutom om det ar enkelt.

Vill du komma åt kalendern får du köra webmail eller Xinamin Evoltution
med "exchange connector". Den kostar pengar.

mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/         |
|  PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70  31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| fortune: cannot execute.  Out of cookies.
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -Reply to: