[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sudoOn Monday 15 September 2003 17:09, lasse <lasse.lindgren@home.se> wrote:
> Hej!
>
> Jag sitter och försöker att få sudo att lira som jag vill (jag vet inte om
> det är tänkt på det viset).
>
> Jag har ett script som måste köras som root, men jag vill inte att
> användaren som ska köra scriptet ska root pass. Så jag vill att när anv kör
> scriptet ska den automatiskt få uid 0 och gid 0.
--8<--
> Som sagt så är det scriptet /opt/OS/HWInfo/check_mac som måste gå som root.
> Jag vill juh i princip att den su'ar till root och sen kör scriptet som
> root och sen hoppar ut..
>
> Något tipps?

Borde inte sudoers se ut såhär?

root ALL=(ALL) ALL
telorb ALL=(root) /opt/OS/HWInfo/check_mac

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: