[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Cache eller nåt...On Mon, 2003-09-08 at 20:21, Ivar Alm wrote:
> Upptäckte precis nu ett underligt fenomen. Jag har precis installerat samba 
> för att kunna låta min windowsmaskin komma åt lite diskutrymme på 
> debianmaskinen. Nu när jag kopierade över ett par stora filer (~800MB) till 
> linuxmaskinen uppträdde en underlig effekt.
> Först upptäckte jag att Win uppskattade tiden till ca 3 minuter. Efter en 
> stund ökar den tiden stadigt till ca 600 minuter. Därefter sjönk det igen 
> till ca 2 minuter.
> Jag kontrollerade med Bandwidth Monitor hur överföringen såg ut. Det låg 
> kring 5MB/s, men sjönk efter en stund först till ca 900kb/s, och därefter 
> ner till 0. Ett 20-tal sekunder senare ökade det till ca 5MB/s.
> Samtidigt ser jag på linuxmaskinen att när överföringshastigheten är som 
> högst lyser inte hårddisklampan. Den ser inte ut att skriva den data den 
> får. När överföringshastigheten sjunker så börjar hd-lampan lysa, och gör 
> det konstant. När den slocknar ökar överföringshastigheten igen.
> 
> Verkar om om linuxmaskinen buffrar allt som kommer till den, upp till en 
> gräns på kanske 200MB eller nåt sånt. Först därefter skriver den till disk. 
> Problemet är att när den väl börjar skriva så går hela maskinen väldigt 
> trögt. Den verkar inte hinna med någon nätverkskommunikation alls.
> 
> Vad beror detta på? Kan jag påverka det så att den skriver lite mer 
> konstant? (buffrar mindre eller nåt)
> 
> //Ivar

Hej!
En väg runt detta problem är att använda tex ftp istället om du skall
överföra filer på detta sätt.
Hälsningar,
Tobbe

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: