[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Tips på rdf/rss-läsare efterlyses
Har någon tips på bra rdf/rss-läsare gärna som panelprogram eller liknande (litet och lätt)? Läsaren måste kunna bevaka flera källor samtidigt. Har testat aggreg8.xul (mozdev.org) men letar fortfarande...

/Anders WReply to: