[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: åäöOn Mon, 2003-09-08 at 18:51, Johan Åkesson wrote:
> Hej!
> 
> Jag har haft lite problem med åäö i mailen det senaste så jag tänkte
> bara kika med er om ni har liknande erfarenheter. Har precis börjat köra
> Evolution (sid) men här på listan ser jag inga felaktigheter däremot får
> jag "?" istället för å/ä/ö av en del andra personer och företag (tex.
> Datorbutiken). Några förslag på hur man rättar till detta?
> 
> /Johan

Hej!
Har även jag fåkat ut för "trasiga" tecken. Det ser ut som om den
använder UTF-8 istället, men det är specifiserat i headersen att det
skall vara ISO-8859-1. Hittar du något svar på detta problem så är jag
hemskt intresserad av att höra din lösning!
Tilläggas bör även att jag använder imap och att mailen visas korrekt i
andra program.

Hälsningar,
Tobbe

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: