[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: JabberD problemOn Sat, Sep 06, 2003 at 14:06 CEST, 
	 Anders Wallenquist <anders.wallenquist@kreawit.se> wrote:
> Jag kikar på din konffil och ser vid första ögonblinken, inga 
> konstigheter. Är det någon speciell "gotya" som du tänker på?

Nej, det är det inte. Det var mest för att det är bra att få en chans
att titta på en fungerande konf när ens egen inte fungerar.

En sak som kanske kan hjälpa är att ta bort allt innehåll i
/var/lib/jabber innan du startar servern på nytt. Där finns metadata om
alla vhostars användare, så alla som är registrerade på din server måste
registrera om sig. Men det är det jag kan komma på just nu som kanske
skulle kunna hjälpa.

> Måste SSL användas eller kan man göra en icke SSL-installation för att
> minska på komplexiteten? Där är framför allt här min skiljer sig från
> din.

Ja, man kan börja med att strunta i SSL. Den metodiken vilken jag
använde när jag satte upp server var att först få allt att funka utan
SSL, för att sedan slå på det.


-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/         |
|  PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70  31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| "The C Programming Language -- A language which combines the flexibility of
| assembly language with the power of assembly language."
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -Reply to: