[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

JabberD problemHej, 

jag har ett problem, jag satte upp en Jabber server för ett par veckor
sedan (1.4.2) Fick upp den och allt var frid och fröjd ända till det
blev ett ström avbrot och maskinen gick ner, när jag sedan startade upp
den gick mail, httpd m.m. upp men jabber ville inte alls.... efter
mycket strulande bestämde jag mig för att ta bort jabber och
ominstallera den. inga problem, men nu till det riktiga problemetdet går
inte att connecta ordentligtse nedan, någon som har erfarenhet av jabber
som har några ideer? har googlat på det utan att hitta en lösning. 
Escape character is '^]'.
<stream:stream
  to='yourhostname'
  xmlns='jabber:client'
  xmlns:stream='http://etherx.jabber.org/streams'>
<?xml version='1.0'?><stream:stream
xmlns:stream='http://etherx.jabber.org/streams' id='3F5871A8'
xmlns='jabber:client' from='yourhostname'>
<iq id='reg1' type='get'>
  <query xmlns='jabber:iq:register'/>
</iq>
<stream:error>Disconnected</stream:error></stream:stream>Connection
closed by foreign host


/joakim Reply to: