[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: JabberD problemJohan Björklund wrote:

min erfarenhet av jabberd är att det är en väldigt svårinstallerad
programvara. Vilket det verkar som det är många som håller med om.

Jag kikar på din konffil och ser vid första ögonblinken, inga konstigheter. Är det någon speciell "gotya" som du tänker på?

Det är en standardkonfiguration med stöd för SSL.

Måste SSL användas eller kan man göra en icke SSL-installation för att minska på komplexiteten? Där är framför allt här min skiljer sig från din.

/Anders W


[1] http://bladan.whero.net/~johan/

Hoppas du kommer någon vart med detta.

mvh//jabber:whero@bladan.whero.net
Reply to: