[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kompilera kärna i testing?* Jun 17 16:06 Roha <roha@telia.com>:
> När jag skulle kompilera om kärnan efter uppgradering till testing så
> fick jag bara kompileringsfel. Jag provade kernel-2.4.19 och 2.4.20
> från debian/testing. Det var först när jag hämtade kernel 2.4.21 från
> kernel.org som jag kunde skapa en ny kärna.
>
> Vad skiljer en kärna från debian mot en från kernel.org? Varför
> fungerar kärnan från kernel.org bättre?? Jag orkade dock inte fördjupa
> mig i de kompilerings fel jag fick eftersom jag ända inte skulle kunna
> göra något åt källkoden. Jag bygger kärnan med: make-kpkg kernel_image

De kärnor du prövade kompilera är inkompatibla med GCC 3.3, använd GCC
3.2 eller 2.95; 2.95 är den officiella rekomendationen. För att kunna
kompilera dessa kärnor eller tidigare versioner måste du även byta ut
gcc mot gcc-2.95 i Makefile:en.

-- 
Johan Svedberg, winkle@acc.umu.se, http://www.acc.umu.se/~winkleReply to: