[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kompilera kärna i testing?On Tuesday 17 June 2003 17:37, Roha wrote:
> När jag skulle kompilera om kärnan efter uppgradering till testing så
> fick jag bara kompileringsfel.
> Jag provade kernel-2.4.19 och 2.4.20 från debian/testing.
> Det var först när jag hämtade kernel 2.4.21 från kernel.org som jag
> kunde skapa en ny kärna.
>
> Vad skiljer en kärna från debian mot en från kernel.org?
> Varför fungerar kärnan från kernel.org bättre??
> Jag orkade dock inte fördjupa mig i de kompilerings fel jag fick
> eftersom jag ända inte skulle kunna göra något åt källkoden.
> Jag bygger kärnan med: make-kpkg kernel_image

Vad fick du för felmeddelande? Debian-kärnan innehåller säkerhetspatchar, 
blandade buggfixar och cramfs-stöd. Vad en kärna innehåller mer exakt får du 
säker ut av den med medföljande changelog:en.

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: