[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Kompilera kärna i testing?När jag skulle kompilera om kärnan efter uppgradering till testing så fick jag bara kompileringsfel.
Jag provade kernel-2.4.19 och 2.4.20 från debian/testing.
Det var först när jag hämtade kernel 2.4.21 från kernel.org som jag kunde skapa en ny kärna.

Vad skiljer en kärna från debian mot en från kernel.org?
Varför fungerar kärnan från kernel.org bättre??
Jag orkade dock inte fördjupa mig i de kompilerings fel jag fick eftersom jag ända inte skulle kunna göra något åt källkoden.
Jag bygger kärnan med: make-kpkg kernel_image

/Robert

Reply to: