[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: you can come!On Jun 17, Alex Polite <m2@plusseven.com> wrote:
> Det här möjligt tycks ha slunkit igenom listadministratörens
> installation av SpamAssassin.  Jag tycker att det är på tiden att
> debianlistorn börjat använda ett bayesianskt spamfilter som tex
> spambayes. Vart skickar man en sådan förfrågan? Administreras alla
> listorna centralt eller har debian-user-swedish en egen admin?

SpamAssassin _är_ ju ett bayesianskt spamfilter. Se t.ex.
http://au.spamassassin.org/doc/Mail_SpamAssassin_Bayes.html

HolgerReply to: