[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: TestingPeter Karlsson wrote:
Är det i praktiken någon fara med att köra testing på sin privata
brandvägg/mail-/www-/ftpserver?

Ja, uttestningsutgåvan stöds inte av säkerhetsgruppen, så
säkerhetsrättelser dröjer innan de kommer med. Läs mer på
<URL:http://www.debian.org/security/>

Q: How is security handled for testing and unstable?

A: The short answer is: it's not. Testing and unstable are rapidly moving targets and the security team does not have the resources needed to properly support those. If you want to have a secure (and stable) server you are strongly encouraged to stay with stable. However, the security secretaries will try to fix problems in testing and unstable after they are fixed in the stable release.

Hum, men frågan är ju om jag i mitt fall med en privat server förlorar
mer på o köra stable ändå mot att kunna köra nyare versioner av vissa
program. I flera fall när jag sökt hjälp så har det enda svaret man fått
varit "uppgradera!". :/  Jobbigt!

--
Sally: Mary Kelly thinks you're a complete idiot.
Patrick: Then why does she keep looking at my arse when we're talking?
Sally: She's lip-reading.
 - Coupling, http://www.bbc.co.uk/comedy/coupling/Reply to: