[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: TestingJonas Jacobsson:

> Är det i praktiken någon fara med att köra testing på sin privata
> brandvägg/mail-/www-/ftpserver?

Ja, uttestningsutgåvan stöds inte av säkerhetsgruppen, så
säkerhetsrättelser dröjer innan de kommer med. Läs mer på
<URL:http://www.debian.org/security/>

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.Reply to: