[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

TestingÄr det i praktiken någon fara med att köra testing på sin
privata brandvägg/mail-/www-/ftpserver?

Man ligger ju alldeles för långt bak i programversioner
när man kör stable imho.

/jonas
Reply to: