[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: x-forwadring via ssh - segdragetJaha, men det är lika segt för mozilla, men jag ska testa dina opera tips,
tackar för tipsen

Thomas


On Sun, 15 Jun 2003, Peter Karlsson wrote:

> Thomas:
>
> > Frågan är, 1) är det någon som rakt av vet vad som kan göra att det är så
> > segt,
>
> I Operas fall är det brukar det kunna komma av att användargränssnittet
> använder alfakanaler för att rita ut vissa saker, vilket gör att det
> blir mycket kommunikation fram och tillbaka mellan Opera och X-servern.
>
> Testa att lägga in
>
>   [User Prefs]
>   Enable Alfa Blending=0
>
> i din ~/.opera/opera6.ini och se om det går fortare. Testa även att slå
> av specialeffekter för knappraderna (Visa - Skal - Specialeffekter).
>
> --
> \\//
> Peter - http://www.softwolves.pp.se/
>   I do not read or respond to mail with HTML attachments.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>Reply to: