[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: En liten undran.....On Sun, 15 Jun 2003 [21:35],
    Thomas (Thomas@starka.st) wrote:

> Har sökt, frågat osv men ej fått något svar.
> 
> Frågan lyder: Går det att förhindra att någon ser interna ip:s. ( Som 
> t.ex centericq gör. )

Nej. (om du inte skriver en egen klient och som döljer på något vis)


/d

-- 
"From this day forth, Robot House is on dodecatuple secret probation." 
 - Dean Vernon Reply to: