[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Flera xservers?
> Hej!
> Jag försöker starta flera xservers i stället för att använda Nvida twinview.
> Jag har läst flera inlägg som hävdar att det är bättre att använda 2 
> xservers framför Nvida twinview tyvärr får jag det inte att fungera.
> När jag startar 2:a xservern så slocknar min monitor och när jag byter 
> tillbaka (Ctrl-Alt-F7) så slocknar TV'n.
> Är det någon option som jag missat eller går det inte att köra 2 
> xservers med ett grafikkort?? Hur pass mycket "tyngre" är det att köra 
> 2 xservers? Jag är inte säker på att jag har cpu-kraft och minne för att 
> klara det.
> Hårdvara: Geforce 4 MX 460, Athlon 700, 384M ram
> 
> Robert

1 Vet inte varför din monitor slocknar när du startar den andra xservern

2 Det går alldeles utmärkt att köra flera X-servrar på ett grafikkort.
 Hade inga problem med den extra xservern vare sig med prestanda eller
 annat.
 Jag gjorde detta script för att kunna köra spel i "fullscreen"-läge
 och fortfarande ha kvar desktopen (jag gjorde detta för xfree v3).

 #!/bin/sh
 case name=`basename $0` in
 heroes3)
   sz=800
   bpp=16
   cmd="/usr/local/games/Heroes3/heroes3"
   ;;
 kohan)
   sz=1024
   bpp=32
   cmd="/usr/local/games/kohan/kohan"
   ;;
 civctp)
   sz=1600
   bpp=32
   cmd="/usr/local/games/CivCTP/civctp"
   ;;
 ...
 esac
 chxf $sz
 X :1 -bpp $bpp vt10 &> ~/x1.log &
 pid=$!
 sleep 3 # wait for x-server to come up
 chxf 1600
 export DISPLAY=:1
 xmodmap /usr/local/lib/xmodmap.games
 $cmd
 kill $!

 Fixa lämplig xmodmap och några XF86Config filer för olika
 upplösningar. chxf är ett suid'at perlscript för att byta
 XF86Config-fil.

 $ cat `which chxf`
 #!/usr/bin/perl -w

 $ENV{"PATH"} = "/bin";
 exec("/bin/ln", "-sf", "XF86Config.$ARGV[0]", "/etc/X11/XF86Config");

 Glöm heller inte att köra:

 $ xauth add `hostname -s`/unix:1 `mcookie`

 Sedan är det bara att skriva heroes3 och den startar upp på vt10.

3 Om du har två skärmar men bara ett tangenbord/mus och inte vill/kan
 använda xinerama el. liknande så är det kanske möjligt att få synergy
 att sköta växlingen mellan skärmarna. Synergy fungerar alldeles
 utmärkt när man ska hoppa mellan olika datorer, för musen förbi
 skärmkanten och mus/tangentbord kommer till nästa dator med skärm.

 $ apt-cache show synergy | sed -ne '/^Desc/,$p'
 Description: Share mouse and keyboard over the network
  Synergy lets you easily share a single mouse and keyboard between
  multiple computers with different operating systems, each with its
  own display, without special hardware. It's intended for users
  with multiple computers on their desk since each system uses its
  own display.

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data      karl@kalle.csb.ki.se
Lilla Aspö 2340                         Nätverk
S-742 94 Östhammar      0173 140 57      Datorer/Utrustning
Sweden            070 511 97 84    Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------
Reply to: