[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Flera xservers?On Fri, 06 Jun 2003 17:16:37 +0200
Roha <roha@telia.com> wrote:

> Om jag är rätt påläst så finns det inte stöd för Geforce MX 460 i nvtv, 
> så det är inte ett allternativ.

Det är ju lätt att testa själv så vet du...

> Det går alltså inte att med 2 xservrar få bild både på TV'n och monitorn?

Inte vad jag vet...men jag vet inte mycket alls inom detta område...

/Daniel

> /Robert
> 
> Daniel Sundberg wrote:
> 
> >On Fri, 06 Jun 2003 16:27:12 +0200
> >Roha <roha@telia.com> wrote:
> >
> >  
> >
> >>Hej!
> >>Jag försöker starta flera xservers i stället för att använda Nvida twinview.
> >>Jag har läst flera inlägg som hävdar att det är bättre att använda 2 
> >>xservers framför Nvida twinview tyvärr får jag det inte att fungera.
> >>När jag startar 2:a xservern så slocknar min monitor och när jag byter 
> >>tillbaka (Ctrl-Alt-F7) så slocknar TV'n.
> >>Är det någon option som jag missat eller går det inte att köra 2 
> >>xservers med ett grafikkort??  Hur pass mycket "tyngre" är det att köra 
> >>2 xservers? Jag är inte säker på att jag har cpu-kraft och minne för att 
> >>klara det.
> >>Hårdvara: Geforce 4 MX 460, Athlon 700, 384M ram
> >>
> >>    
> >>
> >
> >När man kör två x-servers så fungerar det precis som du säger. Du växlar tillbaka till tv:n med ctrl+alt+f8 eller nåt liknande. 
> >
> >Din dator borde räcka till för det. En x-server som du inte använder tar ju oftast minimalt med cpu-tid. Angående minnet så borde 384 mb räcka även om du kör Gnome eller KDE på båda.
> >
> >Om du vill "klona" din vanliga x-server så kan du testa programmet nvtv (http://sourceforge.net/projects/nv-tv-out/), det tror jag ska fungera bra...
> >
> >---
> >Daniel Sundberg
> >http://sumpan.com
> >
> >
> >  
> >
> >>Robert
> >>
> >>
> >>
> >>-- 
> >>To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> >>with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> >>
> >>
> >>    
> >>
> >
> >  
> >
> 
> 
> 
> Reply to: