[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Flera xservers?On Fri, 06 Jun 2003 16:27:12 +0200
Roha <roha@telia.com> wrote:

> Hej!
> Jag försöker starta flera xservers i stället för att använda Nvida twinview.
> Jag har läst flera inlägg som hävdar att det är bättre att använda 2 
> xservers framför Nvida twinview tyvärr får jag det inte att fungera.
> När jag startar 2:a xservern så slocknar min monitor och när jag byter 
> tillbaka (Ctrl-Alt-F7) så slocknar TV'n.
> Är det någon option som jag missat eller går det inte att köra 2 
> xservers med ett grafikkort??  Hur pass mycket "tyngre" är det att köra 
> 2 xservers? Jag är inte säker på att jag har cpu-kraft och minne för att 
> klara det.
> Hårdvara: Geforce 4 MX 460, Athlon 700, 384M ram
> 

När man kör två x-servers så fungerar det precis som du säger. Du växlar tillbaka till tv:n med ctrl+alt+f8 eller nåt liknande. 

Din dator borde räcka till för det. En x-server som du inte använder tar ju oftast minimalt med cpu-tid. Angående minnet så borde 384 mb räcka även om du kör Gnome eller KDE på båda.

Om du vill "klona" din vanliga x-server så kan du testa programmet nvtv (http://sourceforge.net/projects/nv-tv-out/), det tror jag ska fungera bra...

---
Daniel Sundberg
http://sumpan.com


> Robert
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: