[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Flera xservers?Om jag är rätt påläst så finns det inte stöd för Geforce MX 460 i nvtv, så det är inte ett allternativ.
Det går alltså inte att med 2 xservrar få bild både på TV'n och monitorn?
/Robert

Daniel Sundberg wrote:

On Fri, 06 Jun 2003 16:27:12 +0200
Roha <roha@telia.com> wrote:

Hej!
Jag försöker starta flera xservers i stället för att använda Nvida twinview.
Jag har läst flera inlägg som hävdar att det är bättre att använda 2 xservers framför Nvida twinview tyvärr får jag det inte att fungera. När jag startar 2:a xservern så slocknar min monitor och när jag byter tillbaka (Ctrl-Alt-F7) så slocknar TV'n. Är det någon option som jag missat eller går det inte att köra 2 xservers med ett grafikkort?? Hur pass mycket "tyngre" är det att köra 2 xservers? Jag är inte säker på att jag har cpu-kraft och minne för att klara det.
Hårdvara: Geforce 4 MX 460, Athlon 700, 384M ram


När man kör två x-servers så fungerar det precis som du säger. Du växlar tillbaka till tv:n med ctrl+alt+f8 eller nåt liknande.
Din dator borde räcka till för det. En x-server som du inte använder tar ju oftast minimalt med cpu-tid. Angående minnet så borde 384 mb räcka även om du kör Gnome eller KDE på båda.

Om du vill "klona" din vanliga x-server så kan du testa programmet nvtv (http://sourceforge.net/projects/nv-tv-out/), det tror jag ska fungera bra...

---
Daniel Sundberg
http://sumpan.com


Robert--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Reply to: