[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemet med mPlayerDet är konstig.
Jag hadde problemet inte alltid.
Jad fick nya versioner av några programmet och problemet var där...
Jag vet inte, om problemet är med mPlayer, eller något .lib eller så
Tack trots allt!

Markus

Am Dienstag, 3. Juni 2003 09:29 schrieben Sie:
> Jag har tyvärr ingen lösning på ditt problem, men jag lider också av att
> MPlayer skriker och sprakar en kort period i början av nya filmer. Mycket
> irriterande om man har hög volym på.
>
> ----- Original Message -----
> From: "Markus Hansen" <markhansen@gmx.de>
> To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
> Sent: Thursday, May 29, 2003 11:41 AM
> Subject: Problemet med mPlayer
>
> > Hejsan!
> > Jag har et litet problem med mPlayer:
> > Jag kan titta på vad jag vil, men om jag öppna
> > en _annan_ Film (bara när jag titta på en redan, eller ändra sprak)
> > man hörs et ljudlig susa på en sekund eller så.
> > Vet någon, om jag kann göra någonting för stoppa det?
> > Tack för hjälp!
> > --
> > Markus Hansen
> > markus.hansen@tu-harburg.de
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
>
> listmaster@lists.debian.org

-- 
Markus Hansen
markus.hansen@tu-harburg.deReply to: