[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: procmail receptHej!

Varför använder du inte postfix-funktionen för virtual users?
Kolla manpages som följer med postfix :) Funkar hur bra som helst
för mig precis som du beskrev att du ville ha de.

/Johan

On Wed, 4 Jun 2003 18:57:11 +0200 (CEST)
Thomas <thomas@teg.pp.se> wrote:

> Hejsan
> 
> har lite problem med procmail recept...
> 
> jag vill filtrera post till vissa brevlådor, t.ex vill jag filtrera allt
> som kommer från domänen test.com till brevlåda test
> 
> sen skulle jag vilja filtrera all post från t.ex postfix-users maillista
> till brevlådan postfix..Jag kollade vilka headers som finns i dessa mail
> och har noterat att headern "Sender" är owner-postfix-users@postfix.org
> och därför skrev sjag följande recept
> 
> :0:
> *^Sender_owner-postfix-users@postfix.org
> /sökväg/till/rätt/brevlåda
> 
> men det verkar inte fungera
> 
> även nedan angivna recept fungerar inte
> 
> :0:
> *FROM_user@test.com
> /sökväg/till/rätt/brevlåda
> 
> Min fråga är således, hur anger jag att t.ex epost skall filteras på en
> viss header?
> 
> och hur anger jag "Wildcard" alternativ, dvs anger t.ex att all post som
> innehåller test.com i någon header skall till en viss brevlåda,
> alternativt all post som i en specifik header har test.com?
> 
> Tacksam för all hjälp
> 
> Thomas
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 


-- Reply to: