[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: logga in som root > Hur kan man sätta file permissions?
 > 
 > Jag måste ändra ägare på katalogen WWW får att kunna kopiera dit mina 
filer.
 > 
 > Har provat med att ändra filen index.html:
 > su
 > PW...
 > install -m index.html rwxr 
 > 
 > Men jag får det inte att funka.

chown nisse filnamn

...ändrar ägare på filnamn till nisse. Skriver du nisse:staff så blir gruppen
satt till staff samtidigt.

chmod u+w filnamn

...ger ägaren skrivrättigheter. Men det brukar ju vara default.

Roligare är att räkna behörigheter oktalt:

chmod 644 filnamn

sätter rw-r--r-- på filnamn.

rwxrwxrwx
421421421

Så räknar man. Sen är det bara att addera, rw-r--r-- blir 4+2+0, 4+0+0, 
4+0+0, dvs. 644.

Mycket mer impfaktor att köra oktalt :)

/tg
Reply to: