[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: logga in som rootOn Tue, May 20, 2003 at 12:01:43PM +0200, Filip Wessman wrote:
> Undvik grafikläge som root. Enklaste sättet att komma åt ett skal är alt +
> ctrl + Fx, eller logga in som dig själv och starta upp terminalfönster och
> sua vid behov. Grafik är det buggigaste som finns och det finns inga
> spärrar för att hindra root att göra vad som helst inklusive köra sönder
> hela datorn med buggiga program om så vore. Dessutom finns det textverktyg
> för nästan allt du någonsin behöver kunna göra som root.
> 
> On Tue, 20 May 2003, Matz Johansson wrote:
> 
> > Hej och tack för svaren angående att sätta ipadress i Debian!
> > 
> > Nu undrar jag hur man loggar in som root för att ändra behörigheter på olika filer? 
> > Det verkar inte gå att logga in på vanligt sätt med grafik men jag vill ha grafiken på då jag jobbar som root. Är det någon som vill svara på en sådan enkel fråga?
> > 
> > 
> > -- 
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> > 
> > 
> > 

Håller med, det bästa är att använda sudo eller su -c för att köra
program som root.

 | Henrik Skantz   
	

Attachment: pgpDTdQMiW5Tr.pgp
Description: PGP signature


Reply to: