[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sätta ip-adress i DebianOn Mon, 19 May 2003 [17:33],
  Matz Johansson (matz.johansson@home.se) wrote:

> Hej är det någon som kan förklara hur man sätter en ip-aderss, netmask
> och gateway i Debian.
> Jag ska sätta upp en webbserver.

Editera din /etc/network/interfaces. Om du är osäker på syntaxen så kan
du alltid kolla man-sidan för just den här filen.

  # man /etc/network/interfaces


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: