[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Sätta ip-adress i DebianHej är det någon som kan förklara hur man sätter en ip-aderss, netmask
och gateway i Debian.
Jag ska sätta upp en webbserver.


/MatzReply to: