[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sätta ip-adress i DebianOn Mon, May 19, 2003 at 05:33:03PM +0200, Matz Johansson wrote:
> Hej är det någon som kan förklara hur man sätter en ip-aderss, netmask
> och gateway i Debian.
> Jag ska sätta upp en webbserver.

Direkt i installationsprogrammet? Annars finns inställningarna i 
/etc/network/interfaces. Mer info: man interfaces

/Ludde

-- 
  _   _ _ __  __  ___
 | | | | |  \|  \| __| Ludvig Omholt ................... ludde@ludde.net
 | |_| | | D | D | _|  073-055 02 13 ................. http://ludde.net/
 |___|___|__/|__/|___| ++++++++ sauron: Linux 2.4.20 on an i686 ++++++++

Attachment: pgpebsI8znlAZ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: