[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lxdoomHenrik Enberg wrote:
> 
> Thomas <thomas@teg.pp.se> writes:
> 
> > Jag har försökt att installera lxdoom men jag får bara följande
> > felmeddelande;
> >
> > LxDoom v1.4.4
> > Z_Init : Allocated 6016kb zone memory
> > IWAD not found
> >
> > Vad ska jag göra? Jag kan inte hitta någon IWAD fil.
> 
> waden (banorna) är inte fri.  Du måste ha ett eget doom att kopiera
> från.

Nja, inte helt sant:
 ---
emilp@emil:dctmp/tmp2> apt-cache search doom
mangoquest - The Blue Mango Quest, a first person maze game
mangoquest-data - The Blue Mango Quest, a first person maze game
mangoquest-doc - The Blue Mango Quest, a first person maze game
overkill - bloody 2D action deathmatch-like game in ascii-art
overkill-data - bloody 2D action deathmatch-like game in ascii-art
yadex - WAD file editor for doom-style WADs
doom-wad-shareware - Shareware game files for the 3D game DOOM
lxdoom - Linux port of boom, an enhanced version of DOOM
lxdoom-sndserv - Sound effects server for LxDoom
lxdoom-svga - Svgalib binary for lxdoom
lxdoom-x11 - X binary for LxDoom
lxmusserv - Linux music server for Doom and Heretic
slashem - A variant of Nethack
doomlegacy - A port of the Doom engine that supports OpenGL
doomlegacy-data - Data files needed by doomlegacy
dosemu - The Linux DOS Emulator
prboom - clone of the legendary first person shooter Doom

 ---och---

emilp@emil:dctmp/tmp2> apt-cache show doom-wad-shareware
Package: doom-wad-shareware
Priority: optional
Section: non-free/games
Installed-Size: 4156
Maintainer: Joe Drew <hoserhead@woot.net>
Architecture: all
Version: 1.9-1
Provides: doom-wad
Recommends: doom-engine
Filename:
dists/potato/non-free/binary-all/games/doom-wad-shareware_1.9-1.deb
Size: 1761420
MD5sum: a0f2200fc3e3d6dca682ef86f9a5ef8a
Description: Shareware game files for the 3D game DOOM
 This is the shareware wad file for DOOM 1. It's required for games such
 as lxdoom if you don't own your own copy of the commercial wad files.

 ---

Om du installerar  doom-wad-shareware  skall du få ca första tredjedelen
av banorna (inte kortade banor utan färre;-).

Personligen har jag haft bättre framgång med prboom  än lxdoom, men vad
gäller wadfiler gäller det samma.

Vänliga hälsningar,
	EmilReply to: