[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

lxdoomHej

Jag har försökt att installera lxdoom men jag får bara följande
felmeddelande;

LxDoom v1.4.4
Z_Init : Allocated 6016kb zone memory
IWAD not found

Vad ska jag göra? Jag kan inte hitta någon IWAD fil.

ThomasReply to: