[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lxdoomThomas <thomas@teg.pp.se> writes:

> Jag har försökt att installera lxdoom men jag får bara följande
> felmeddelande;
>
> LxDoom v1.4.4
> Z_Init : Allocated 6016kb zone memory
> IWAD not found
>
> Vad ska jag göra? Jag kan inte hitta någon IWAD fil.

waden (banorna) är inte fri.  Du måste ha ett eget doom att kopiera
från.Reply to: