[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sortering av e-mail (procmail ?)On Mon, 05 May 2003 [12:03],
  Torbjörn Svensson (tobbe.svensson@soderhamn-net.com) wrote:

> David Röhr wrote:
> 
> >Vanligt med maildir?
> >
> >:0:
> >* ^TO_debian-user-swedish@lists.debian.org
> >debian-user-swedish/
> >
> >Typ.
> 
> Hej!
> Var någonstans i kjedjan ska jag lägga procmail då ? Efter att den 
> kommit fram till cyrus eller innan ?
> Käns som jag är ute på extremt hal is just nu :/

david@angelica.~ > cat .forward 
"| /usr/bin/procmail #david"


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: