[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sortering av e-mail (procmail ?)On Mon, May 05, 2003 at 10:50:50AM +0200, Torbjörn Svensson wrote:
> Min följdfråga är nu _var_ man ska / kan stoppa in ex. procmail för 
> sortering av mail.
> Eftersom cyrus bygger på 1 mail / fil så blir det inte lika enkelt som 
> om den hade haft samma uppbyggnade som ex /var/mail/user.

Procmail stodjer maildirs.

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228Reply to: