[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

FIXAT - RE: Apache build problem - får en tom Makefile när jag kör ./configureJag har hittat felet - Jag körde med två versioner av gcc / cpp 2.95.4
och 3.0, jag avinstallerade 3.0 med tillhörande libraries och nu funkar
det finemang!

Detaljer:

The following packages will be REMOVED:
  cpp-3.0 g++-3.0 gcc-3.0 gcc-3.0-base libstdc++3 libstdc++3-dbg
libstdc++3-dev libstdc++3-doc 
0 packages upgraded, 0 newly installed, 8 to remove and 0  not upgraded.
Need to get 0B of archives. After unpacking 49.4MB will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
(Reading database ... 19853 files and directories currently installed.)
Removing libstdc++3-dbg ...
Removing libstdc++3-doc ...
Removing g++-3.0 ...
Removing libstdc++3-dev ...
Removing gcc-3.0 ...
Removing cpp-3.0 ...
Removing libstdc++3 ...
Removing gcc-3.0-base ...

Mvh
NickeReply to: