[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

samba undringar ....Hej.

Jag undrar om det går att ställa in i smb.conf så att samba skriver till
mina shares som en annan user?.

Det är så att jag har ett homeDIR och ett shareDIR. Detta ligger på en
partition. Jag vill köra quota på användarnas homeDIR men inte på
shareDIR. Jag tänkte man kunde lura quota på det sättet. Eller finns det
något annat smart sätt att lösa detta problem på?.

OBS! Jag kan inte partitionera om disken....
-- 
John Wall <john.wall@norma.se>Reply to: