[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Apache build problem - får en tom Makefile när jag kör ./configureHej!

Jag har ett problem när jag försöker att kompilera Apache 1.3.27 (source
tar boll från Apache's hemsida) var vänlig läs Bugzilla Bug #14887
(http://nagoya.apache.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=14887).

Jag tror problemet ligger i sed eller något annat program som configure
scriptet använder sig av (kolla på felmeddelandet nedan). Jag får
nedanstående felmeddelande och den producerar en tom Makefile. 

Jag hoppas någon på den här listan har haft samma problem och har en
lösning på det! Jag kör Linux 2.4.19 Debian 3.0 (Woody) på Intel (x86).


Felmeddelande:

Configuring for Apache, Version 1.3.27
 + using installation path layout: Apache (config.layout) Creating
Makefile
sed: -e expression #44, char 58: Unknown option to 's'
Creating Configuration.apaci in src
Creating Makefile in src
 + configured for Linux platform
 + setting C compiler to gcc
 + setting C pre-processor to gcc -E
 + checking for system header files
 + adding selected modules
 + using builtin Expat
 + checking sizeof various data types
 + doing sanity check on compiler and options
Creating Makefile in src/support
Creating Makefile in src/regex
Creating Makefile in src/os/unix
Creating Makefile in src/ap
Creating Makefile in src/main
Creating Makefile in src/lib/expat-lite
Creating Makefile in src/modules/standardMed vänlig hälsning

Nicklas

Reply to: