[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fleranvändar Debian på en PC

My Fellow  Debians!:-)

Jag fick precis frågan om det är möjligt att sätta upp en PC med 3 monitorer och 3 möss och köra 3 sessioner av en webbrowser (en på varje skärm såklart)?

Detta skall användas till en informationsterminal och varje användare skall endast ha tillgång till en webbrowser och inte ha någon möjlighet att komma åt någonting annat eller ens stänga fönstret...

Några ideér?

Med vänlig hälsning


Rikard Jensen

Klarbärsgatan 1
754 52 UPPSALA
SVERIGE

Phone: +46 18 13 25 54
GSM: +46 70 99 42 880

e-mail: <mailto:rikard.jensen@pajjd.net>
Reply to: