[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DHCP vid uppstartOn Fri, 13 Dec 2002 20:51:15 +0100
Johan Wallenborg <johan.wallenborg@swipnet.se> wrote:

> 
> Tack för svaret, men nu är frågan vad jag ska skriva (glömde fråga
> detta :)
> 
> / Johan
> 
> 
> On Fri, Dec 13, 2002 at 08:24:45PM +0100, David Röhr wrote:
> 
> > On Fri, 13 Dec 2002 [20:19],
> >   Johan Wallenborg (johan.wallenborg@swipnet.se) wrote:
> > 
> > > Tjenare,
> > > 
> > > Innan hade jag så att jag fick IP-nummer från en DHCP server vid
> > > uppstart. Men sen har jag gjort något så det inte funkar längre men
> > > vet inte vad jag gjort så min fråga är i vilken fil man ställer sådant?
> > 
> > /etc/network/interfaces
> > 
> > 
> > /d
> > 
> > -- 
> > ... david röhr       |   o_
> > .. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
> > . qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
> >     www.qbranch.se    /          
> >                `
> > 
> > 
> > -- 
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 

Exempel:
	auto eth0
	iface eth0 inet dhcp

Allt finns mycket bra beskrivet i manualsidan interfaces(5)

-- 
:: Markus Olsson
:: IT-Ansvarig Arvikafestivalen, GalaxenReply to: