[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DHCP vid uppstartOn Fri, 13 Dec 2002 [20:19],
  Johan Wallenborg (johan.wallenborg@swipnet.se) wrote:

> Tjenare,
> 
> Innan hade jag så att jag fick IP-nummer från en DHCP server vid
> uppstart. Men sen har jag gjort något så det inte funkar längre men
> vet inte vad jag gjort så min fråga är i vilken fil man ställer sådant?

/etc/network/interfaces


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: