[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DHCP vid uppstartTack för svaret, men nu är frågan vad jag ska skriva (glömde fråga
detta :)

/ Johan


On Fri, Dec 13, 2002 at 08:24:45PM +0100, David Röhr wrote:

> On Fri, 13 Dec 2002 [20:19],
>   Johan Wallenborg (johan.wallenborg@swipnet.se) wrote:
> 
> > Tjenare,
> > 
> > Innan hade jag så att jag fick IP-nummer från en DHCP server vid
> > uppstart. Men sen har jag gjort något så det inte funkar längre men
> > vet inte vad jag gjort så min fråga är i vilken fil man ställer sådant?
> 
> /etc/network/interfaces
> 
> 
> /d
> 
> -- 
> ... david röhr       |   o_
> .. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
> . qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
>     www.qbranch.se    /          
>                `
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: