[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DVD-brännareOn Thu, 5 Dec 2002, Peter Mathiasson wrote:

> cdrecord klarar inte dvd. Du kan testa dvdrecord (GPL). Har dock inte
> testat det själv. cdrecord-prodvd fungerar annars bra men är inte
> open-source, och finns inte till alla platformar.
>
> Testa dvdrecord, det skall klara Pioneer, och det finns dom Debian
> paket.

cdrecord klarar av dvd, finns en version som heter cdrecord-proDVD.
Tyvärr finns det nog inget gui.

http://www.fokus.gmd.de/research/cc/glone/employees/joerg.schilling/private/cdrecord.html
ftp://ftp.fokus.gmd.de/pub/unix/cdrecord/ProDVD/

cdrecord-ProDVD har också stöd för Pioneer.

/Lars
Reply to: