[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: Boot lilo och loadlinHar har jag nog en del av problemet.. Men jag förstår det inte eftersom
att facktist stog på den disken (hdb) när jag bootade med loadlin.. 

 ide0: BM-DMA at 0x1440-0x1447, BIOS settings: hda:pio, hdb:DMA
 hdb: C/H/S=0/0/0 from BIOS ignored
 hda: SunDisk SDTB-128, ATA DISK drive


Lasse
----------------------------------------------
'I don't like to ask them questions.'
'Why not?'
'They might give me answers. And then what would I do?'
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Karl Breitner [mailto:karl.breitner@virginska.orebro.se] 
Skickat: den 5 december 2002 18:45
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: Boot lilo och loadlin
Lasse skrev:

> Hej !
>
> Hur talar man om för loadlin,lilo att strunta i vad som finns på hda? 
> Systemet ligger på hdb, / är hdb5, men som jag tolkar detta 
> felmedelade så restetar den ide bussen eftersom att den inte klarar av

> att prata med sandisk minnet. Den fösöker inte ens kolla på hdb...
>
> ----snip---
> RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 7777K size 1024 blocksize 
> Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
> ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with 
> idebus=xx
> PIIX4: IDE controller on PCI bus 00 dev 39
> PIIX4: chipset revision 1
> PIIX4: not 100% native mode: will probe irqs later
>     ide0: BM-DMA at 0x1440-0x1447, BIOS settings: hda:pio, hdb:DMA
> hdb: C/H/S=0/0/0 from BIOS ignored
> hda: SunDisk SDTB-128, ATA DISK drive
> ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
> hda: 31360 sectors (16 MB) w/1KiB Cache, CHS=490/2/32, DMA ide-floppy 
> driver 0.97.sv Partition check:
>  hda:hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
> hda: dma_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
> hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
> hda: dma_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
> hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
> hda: dma_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
> hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
> hda: dma_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
> hda: DMA disabled
> ide0: reset: success
>  unknown partition table
> Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
> FDC 0 is a post-1991 82077
> loop: loaded (max 8 devices)
> ide-floppy driver 0.97.sv
> SCSI subsystem driver Revision: 1.00
> request_module[scsi_hostadapter]: Root fs not mounted
> request_module[scsi_hostadapter]: Root fs not mounted
> request_module[scsi_hostadapter]: Root fs not mounted
> LVM version 1.0.1-rc4(ish)(03/10/2001)
> NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
> IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
> IP: routing cache hash table of 1024 buckets, 8Kbytes
> TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
> NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
> VFS: Cannot open root device "hdb5" or 03:45
> Please append a correct "root=" boot option
> Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 03:45
> ----/snip---
>
> Tacksam för hjälp.
>
> Lasse
> --------------------------------------------

loadlin bzimage root=/dev/hdb5

lilo.conf

# Specifies the boot device.  This is where Lilo installs its boot #
block.  It can be either a partition, or the raw device, in which # case
it installs in the MBR, and will overwrite the current MBR. #
boot=/dev/hdb    # om nu imagen ligger där.

# Specifies the device that should be mounted as root. (`/')
#
root=/dev/hdb5

sen liloconfig är det väl.

En tid sen jag plockade med töcket, föredrar loadlin på en liten
dospartition, mycket lättare att plocka med olika kernlar då. Fick nog
koka en 20 tal olika för att få sprutt på en tokbandare härom året.


/Karl
-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org

Reply to: