[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[OT] Re: Lösenord på tar-filer?* Quoting Niclas Söderlund <maillists@soderlund.org> [27 Nov-02 20:33]:
> har du nån aning om det finns nån möjlighet att batcha detta, för den 
> kommer ju nu kräva ett passphrase av mig inslaget två gånger. Dvs jag måste 
> sitta vid terminalen..

<google-knäpp-på-näsan>

sök på usenet (google groups), gpg -c passphrase

hint: --passphrase-fd

</google-knäpp-på-näsan>

-- 
StefanReply to: